CVIJETNICA

Bog je otišao u pustinju, odnosno u krilo Djevice iz kojega je na sebe preuzeo čovještvo.
Na stratištu križa iz njegova boka poteče krv čija snaga razbije vrata pakla i oslobodi rod iz đavoljih ruku.
Strah od kazne izaziva grešnika na plač, strah od kazne potiče da istraži grijeh i njegove okolnosti kako su nastali i počinjeni.
Božji strah je kruh boli i vino kajanja.
To je Isusova večera;
Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!
Pijte iz nje svi!
Maslinska gora predstavlja važnost zadovoljštine (POKORE) do koje pokajnik mora stići iz kuće ispovijedi ( ISPOVJEDAONICE U CRKVI) gašeći vatru i ublažujući bijes Božji, da Bog ne pobjesni na sav narod.
Stoga mi srce poput frule dršće za Moabom,
srce moje poput frule dršće za ljudima Kir Heresa..
Jr48,36
Zato će propasti njegovo izobilje.

Obilje ovoga svijeta je oprečno siromaštvu, a oholost je oprečna poniznosti.

Evo, kralj tvoj dolazi k tebi, ponizan i jaše na magarici i magaretu
Matej21,5
Magare predstavlja klerika i svećenika, koji je sa pravom nazvan magare, jer je okaljan mnogim porocima.
Bogastvo, časti i slasti kojima su vezani, Bog će oboriti njihovu oholost i dovesti ih k tebi.

Svatko je skrenuo trku svoju
kao konj kad u boj nagne
Jr8,6
Stoga Jeremija nastavlja;

Da, i prorok i svećenik zlikovci su,
čak i u Domu svome nađoh im pakost.

Svi su oni kao Sodoma ” svećenici” a žitelji “mi” kao Gomora.
I zato Jahve nad Vojskama ovako govori; Evo, nahranit ću ih pelinom i napojit vodom zatrovanom.

Tvoj kralj se evo tebi vraća; pravićan je i pobjedonosan.
Evo kralj tvoj dolazi.
Tko da se tebe ne boji, kralju naroda?
Dvije su kraljevske krijeposti; pravda i milost, svakome po pravdi daje, prema njegovim djelima.

O kad bi klerici i svećenici htjeli prihvatiti tako velikog kralja, tako plemenitog konjanika.
Oni za ispraznošću pođoše, te sami isprazni postadoše.
Razbili su svaki jaram i strgnuli konope govoreći “Nećemo služiti”.
Gospodin će istrijebiti ta kola i baciti u more pakla oholost svećenika koji se pod odorom vjere, pod prividom svetosti, drže velikima.
Istjerat će tog konja iz nebeskog Jeruzalema u koji neće ući nitko tko se ne ponizi poput djeteta, kao onaj koji se ponizi sve do smrti, smrti na križu.
Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana, djevice Izraelova.
Blaguju samo da bi živjeli, a ne žive da bi blagovali.

Sablažnjiv biskup je beskoristan trupac; svojim lošim primjerom strmoglavljuje bratstvo vjernika u grijeh, a potom i u pakao. A jer je nesposoban, svojom glupošću zbunjuje vjernike, svojom lakomoću proždire narod.

Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala te ih prostirali putem.
Matej21,8-9
Haljine predstavljaju dijelove našeg tijela kojima se odijeva duša.
Salomon kaže; ” U svako doba nosi haljine bijele” KRŠTENJE
Pro9,8
Moramo ih prostrijeti po putu, odnosno biti spremni izložiti ih muci i smrti u ime Isusovo, da ih ponovno zaslužimo slavne i besmrtne u konačnom uskrsnuću.
Čitaj; 1Kor15,50
Grane su primjeri svetih otaca, palme su apostoli koji su donoslili pobjedu na ovaj svijet, palme predstavljaju apostolsku vjeru, nadu i ljubav.
Lisnato drvo je Kristov križ, koji je raširio lisnate grane vjere po svem svijetu.
Četiri vrha križa su bile pribijene noge i ruke Kristove.
U ta četiri vrha nalaze se četiri dragulja; milosrđe”vrh”, poslušnost”desno”, strpljenje”lijevo” i postojanost”podnožje”.

Uzmimo dakle lijepe plodove, to jest siromaštvo i poniznost Blažene Djevice Marije, apostolsku vjeru, nadu i ljubav, milosrđe, poslušnost, strpljenje i postojanost muke Isusa Krista, to jest bujna djela svetaca i kliknimo;

Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnke, Hosana u visinama!

Hosana se tumači kao spasenje.
Blagoslovljen, to jest bez grijeha.

Zaklinjemo te dakle, blagoslovljeni Isuse: daj da se i mi približimo Jeruzalemu s tvojim strahom i s tvojom ljubavi.
Dovedi nas k sebi iz ovog sela zemaljskog lutanja; počini, kralju naš, na našim dušama, kako bismo zajedno s malenima koje si izabrao, iz ovog svijeta, s apostolima, postali dostojni slaviti te, hvaliti i blagoslivljati u svetome gradu, u vječnom blaženstvu.

Svaka vjerna duša neka odgovori ;
Amen.


Napravite svoju stranicu s WordPress.com
Započnite
%d blogeri kao ovaj: