KAZNA “III”

Uoči druge sjednice Prvog vatikanskog sabora, 6. siječnja 1870., sv. Ivan Bosco dobio je viziju u kojoj mu je otkriveno da su „rat, kuga i glad pošasti kojima će ljudska oholost i zloba biti kažnjene.“ Gospodin se ovako izrazio: „Vi, o svećenici, zašto ne hrlite plakati između vestibula (“zatvoreno predvorje u prizemlju”) i oltara, moleći za kraj kaznama? Zašto ne uzimate štit vjere i ne idete preko krovova, po kućama, ulicama, trgovima i u svako nedostupno mjesto širite sjeme moje riječi? Ne znate li da je ovo strašni dvosjekli mač koji obara neprijatelje moje i prelama Božji i ljudski gnjev?“
Svećenici su utihnuli, biskupi su utihnuli, Papa je utihnuo. Prvi put u mnogo stoljeća, crkve su zatvorene, mise obustavljene te je čak i bazilika sv. Petra zatvorena. Liturgije Velikog tjedna i Uskrsa 2020 bez naroda . Bog kažnjava i oduzimanjem, kako bi rekao sv. Bernardin Sijenski, a trenutačno se čini da je oduzeo crkve i majku svih crkava od vrhovnoga pastira, dok se katoličko stanovništvo zbunjeno spotiče u tami, lišeno svjetla istine koje bi trebalo osvjetljavati svijet s bazilike sv. Petra. Kako onda u djelovanju koronavirusa ne vidimo simboličku posljedicu samouništenja Crkve?

Sudovi tvoji k’o duboko more. Moramo biti sigurni da ono što se događa nije najava uspjeha, već poraza sinova tame, jer je, prema objašnjenju oca Carla Ambrogia Cattaneo, S.J. (1645.-1705.), broj grijeha, bilo jednog čovjeka, bilo naroda, određen. (Dođe dan i čas posljednjega zločina, Ez 21,34) – Bog je milostiv, no postoji posljednji grijeh koji Bog neće previdjeti i koji će izazvati Njegovu kaznu.

Štoviše, prema teološkom načelu kršćanske povijesti, središte povijesti nisu neprijatelji Crkve, nego svetci.
Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu.
Vikahu iz glasa ” Ta dokle, Gospodine sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?”
I svakome od njih je dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koji imaju biti pobijeni kao i oni.
(Otkrivenje 6, 9-12)

Napravite svoju stranicu s WordPress.com
Započnite
%d blogeri kao ovaj: