POKLADE PO SVETOM HOLLYWOODU

Uplaši za nas

Porijeklo karnevala seže do starorimskih svetkovina (Saturnalija, Luperkalija, Matronalija…), u kojima je prisutan utjecaj Dionizova kulta…Vjerovalo se da se opasnim maskama mogu uplašiti zli duhovi zime. Poklade su običaj u kojem se prepliću pretkršćanski i kršćanski elementi koji su se na različite načine mijenjali kroz stoljeća. Karnevalske povorke i fašnički ophodi sadržavaju pradavna vjerovanja i ritualne radnje koje su se činile da bi se zadovoljile mitske sile. Smatra se da su te svetkovine označavale sjećanje na zlatno doba vladavine boga Saturna , itd…

Dakle, očito je da maškare potječu od poganskih obreda i običaja, koji su prema Bibliji, nespojivi sa kršćanstvom… Danas se na sve to gleda kao samo na bezazlenu zabavu i ludorije. Međutim, ako se doista izjašnjavamo kao kršćani i katolici, bilo bi, u najmanju ruku mudro da u svjetlu Biblije ispitamo jesu li takvi običaji nešto što Bog odobrava ili ne.  Naime, često ono što smo mi ljudi skloni banalizirati i označiti kao prihvatljivo, Bogu je bitno. 

“Jer moje misli nisu vaše misli,
i puti moji nisu vaši puti –
riječ je Gospodnja.
Visoko je iznad zemlje nebo,
tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
i misli moje iznad vaših misli.”
Iz 55, 8-9

A ako nam je osim zabave i ludorija, bitan Bog u životu, onda je mudro uložiti malo truda i saznati njegovo gledište o nečem. Možda se iznenadite, ali i steknete sasvim drukčije gledište o naizgled nebitnim stvarima.

Prema Bibliji, ako su običaji i svetkovine koje slavimo danas, pomiješane sa poganskim proslavama i običajima, kao dio crkvene godine , maškare su sigurno bile u čast poganskih bogova s ne kršćanskog Boga, to ne samo da je neprihvatljivo – to je nešto sigurno i odvratno Bogu. Trebali bismo se u potpunosti kloniti, tih poganskih nečistih običaja.

Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slugu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Zato izađite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. I bit ću vam Otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

2 Kor 6,14-18

Oni koji nastoje “banalizirati” poganske proslave i običaje da bi izgledale dopadljive Bogu, očito je da su i biblijski i povijesno gledano, u krivu. Ili ih možda žele svojom svetoću posvetiti, pa tako uglavnom i koriste na maškaradi poznate svete likove poganskog  Hollywooda.
Tko zna možda se uskoro i na crkvenom kalendaru nađu super junaci, dan prije korizme; superman, batman, spider-man, hulk, vile, vampiri, vukodlaci, vještice, i mnogi drugi likovi masonske kulture smrti.
 Možda kažeš koga briga za drevne poganske običaje, bitno je da danas to znači zabavu, pa čak i “kršćansku” maškare nisu zabava nego proslava koja ima sve elemente poganskog obreda. Tvoje pravo. Međutim, ako nam je doista stalo do Božjeg mišljenja, uzmimo u obzir ono što čitamo kroz Bibliju. Jer, na kraju, zar nije važnije biti u dobrom odnosu sa Bogom, nego povoditi se stihijski za masom?        

Reče Isus svojim učenicima: »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.
Ivan 15,18-21
Tko je vjeran u najmanjoj stvari, taj je vjeran i u velikoj; tko je nevjeran u najmanjoj stvari, taj je nevjeran i u velikoj“
Lk 16, 10

Crkva ne daje svoja mišljenja o svakom pojedinačnom kulturnom i poganskom fenomenu, već želi odgojiti svoje vjernike tako da sami mognu prosuđivati životne situacije u kojima se nađu u skladu s općim moralnim uputama.
A, kako je danas sve manje zdravih moralnih uputa, pogotovo kad dolaze iz katoličkih portala kao neBitno.net, i studentski razvodnjavajućih vjeronauka, ne presotaje nam ništa drugo nega zaviriti u tradiciju;

Poklade – iz Katekizma sv. Pia X

Što moramo raditi da bismo uskladili svoje vladanje s crkvenim uputama u pokladno doba?
Da bismo u doba poklada uskladili svoje vladanje s crkvenim uputama treba se držati daleko od pogibeljnih prizora i zabava, većom marljivošću moliti i činiti žrtve i ponekad izvanredno posjetiti presveti oltarski sakrament, osobito kad je izložen na javno klanjanje, a sve to da bismo nadoknadili nerede koji u to doba Boga vrijeđaju.

Ovo je rekao sv. Pio, ne slušajte liberalne teologe i kicoše.

Napravite svoju stranicu s WordPress.com
Započnite
%d blogeri kao ovaj: